Søk i Luster Energiverk


Søketips
Betalingsformer

Kunden kan velje mellom giro eller avtalegiro. Avtalegiro er i dag det enklaste og rimelegaste betalingsalternativ. Dei som ynskjer det, kan teikne avtale for automatisk trekk av framtidige rekningar. Ta kontakt med oss eller banken for meir informasjon!

Meir Informasjon om avtalegiro

Endring av innfordringsrutiner. 
Kredinor er valgt til å følgje opp Luster Energiverk AS sine uteståande krav hjå kundane. Me sender framleis straumrekninga med 3 - 4 vekers betalingsfrist, men dersom betaling ikkje er motteke innan forfall vil De få ein betalingspåminning/inkassovarsel med 14. dagers betalingsfrist. Dersom me ikkje motteke innbetaling innan denne fristen vil Kredinor overta kravet, og inndrivingskostnader vil komme i tillegg. Alle våre kundar som betalar ved forfall vil ikkje merke noko til denne endringa i fakturaoppfølgjing.

Gebyr
Purring/stengevarsel kr. 64,-
Påkopling kr. 1200,- + 25% mva.
Ved for sein betaling vert det lagt til rente med for tida 9,5 % p.a. 


Klikk på logo for å gå heim Logg inn for å redigere