Om Luster Energiverk AS

Luster Energiverk AS vart skipa i 1915 og de finn oss i Gaupne i Luster kommune i Vestland