Generalforsamling for Luster Energiverk AS 5.juni 2023

Publisert av Luster_Konsern_admin

07.06.22, kl 07:53

Årsmelding 2022Generalforsamlinga til Luster Energiverk AS vert halden på Gaupnetunet i Gaupne måndag 05.06.2023 kl.16.00.
SAKLISTE:
1. Godkjenning av innkalling og sakliste.
2. Val av møteleiar, referent og 2 medlemar til å skrive under møteprotokoll.
3. Årsmelding for 2022.
4. Rekneskap, herunder disponering av overskot.
5. Godkjenning av honorar til revisor.
6. Val av styre i samsvar med vedtektene.
7. Val av valnemnd.
8. Orienteringssaker


Sakstilfang til generalforsamlinga vert utsendt til dei aksjeeigarane som ber om det, og det vert elles lagt ut på denne sida samt fysisk på kontoret vårt i Gaupne frå 26.mai 2023.


Årsrapport kan de lese ved å trykke her


Velkommen