Søk i Luster Energiverk


Søketips
Kommunedelplan for små kraftverk, Luster kommune

Ei av målsetjingane med Småkraftprosjektet i Luster var å få oversikt over potensialet for små kraftutbygging i kommunen. Med bakgrunn i NVE si kartlegging for Luster kommune (eigen NVE rapport), utarbeida Småkraftprosjektet ein kommunedelplanen for små kraftverk i Luster. Planen vart slutthandsama i kommunestyret den 25.01.07. Sakshandsaminga knytt til kommunen sitt vedtak finn du her. Kommunedelplanen for små kraftverk med kommunen sitt vedtak innarbeidd finn du her.

Som grunnlagsrapportar for kommunedelplanen vart utarbeidd følgjande dokument:

 

 


Klikk på logo for å gå heim Logg inn for å redigere