Søk i Luster Energiverk


Søketips
VARSEL OM STRAUMUTKOBLING

P.g.a arbeid på høgspentnettet, vert det straumutkopling på Hafslo mot Veitastrond torsdag 26. april frå ca kl. 09.00 til ca. kl. 14.00. Arbeidet kan bli avslutta tidlegare og nettet må heile tida reknast som straumførande!

 


Klikk på logo for å gå heim Logg inn for å redigere