Din energipartner
Mi side

Innlogging Elhub

Søk i nettstaden

Vêrvarsel for Gaupne

06:00 - 12:00 3 ° 6.2 mm

12:00 - 18:00 4 ° 2.4 mm

18:00 - 00:00 7 ° 8.4 mm

Værvarsel fra Yr, levert av NRK og Meteorologisk institutt
Skriv ut denne siden

Luster Småkraft

Luster Småkraft AS – eit endå betre tilbod til lokale grunneigarar.
Luster Energiverk AS og Småkraft AS vil samarbeide om å utvikle småkraftverk i Luster kommune. Dette skjer gjennom  selskapet  Luster Småkraft AS. Dette selskapet er lokalisert i Luster kommune.

Luster kommune er den kommunen i landet som, i fylgje NVE, har størst potensial for utbygging av småkraftverk.

Samarbeidet sikrar lokale fallrettseigarar mulegheit til å velje ein samarbeidspartnar som kan utvikle falla på best muleg måte, samtidig som det sikrar størst muleg lokal verdiskaping.

Både Luster Energiverk AS og Småkraft AS har dei siste åra satsa tungt på småkraftutvikling. Luster Energiverk AS har ein sterk posisjon lokalt, medan Småkraft AS er den leiande og klart føretrekte samarbeidspartnar i Noreg.

Kontaktpersonar
Anders Molland
Everksjef Luster Energiverk AS
Tlf 57 68 29 08 / 916 011 75