Din energipartner
Mi side

Innlogging Elhub

Søk i nettstaden

Vêrvarsel for Gaupne

04:00 - 06:00 2 ° 0 mm

06:00 - 12:00 2 ° 0 mm

12:00 - 18:00 2 ° 0.1 mm

18:00 - 00:00 1 ° 0.1 mm

Værvarsel fra Yr, levert av NRK og Meteorologisk institutt
Skriv ut denne siden

Luster Småkraft

Luster Småkraft AS – eit endå betre tilbod til lokale grunneigarar.
Luster Energiverk AS og Småkraft AS vil samarbeide om å utvikle småkraftverk i Luster kommune. Dette skal skje gjennom eit nytt felles selskap - Luster Småkraft AS. Det nye selskapet vil vere lokalisert i Luster kommune.

Luster kommune er den kommunen i landet som, i fylgje NVE, har størst potensial for utbygging av småkraftverk.

Samarbeidet vil sikre lokale fallrettseigarar mulegheit til å velje ein samarbeidspartnar som kan utvikle falla på best muleg måte, samtidig som det sikrar størst muleg lokal verdiskaping.

Både Luster Energiverk AS og Småkraft AS har dei siste åra satsa tungt på småkraftutvikling. Luster Energiverk AS har ein sterk posisjon lokalt, medan Småkraft AS er den leiande og klart føretrekte samarbeidspartnar i Noreg. Småkraft AS har hittil avtalar med ca. 600 grunneigarar om utvikling av over 150 kraftverk med ein forventa produksjon på ca. 2000 GWh – dvs nok straum til ca 100.000 husstandar. I fellesskap sikrar vi effektivitet både i planlegging, bygging og drift – og dermed større prosjektverdi til grunneigarane.

Vi ser fram til å presentere vårt nye samarbeidskonsept til fallrettseigarane i Luster kommune.

Kontaktpersonar
Anders Molland
Everksjef Luster Energiverk AS
Tlf 57 68 29 08 / 916 011 75

Magne Eirik Nielsen 

Småkraft AS
Tlf  977 40 568