Din energipartner
Mi side

Innlogging Elhub

Søk i nettstaden

Vêrvarsel for Gaupne
Værvarsel fra Yr, levert av NRK og Meteorologisk institutt
Skriv ut denne siden
Nigardsbreen 

Generalforsamling 09.05.2019

Generalforsamling for

Luster Energiverk ASvert halden på Gaupnetunet i Gaupne

torsdag 09.05.2019 kl. 16.00

SAKLISTE:

  1. Godkjenning av innkalling og sakliste
  2. Val av møteleiar, referent og 2 medlemar til å skrive under møteprotokoll
  3. Årsmelding for 2018
  4. Rekneskap, herunder disponering av overskot
  5. Godkjenning av honorar til revisor
  6. Val av styre i samsvar med vedtektene
  7. Val av valnemnd
  8. Orienteringssaker

 Sakstilfang til generalforsamlinga vert utsendt til dei aksjeeigarane som ber om det, og

vert elles lagt ut på heimesida til Luster Energiverk AS www.lusterenergiverk.no og energiverket sitt kontor frå 29.04.2019.

 STYRET

 Årsmelding m/saksliste finn du  her

 

Skrive av Gerd Westby Haugen tirsdag 16 april 2019
Tilbake