Din energipartner
Mi side

Innlogging Elhub

Søk i nettstaden

Vêrvarsel for Gaupne
Værvarsel fra Yr, levert av NRK og Meteorologisk institutt
Skriv ut denne siden

Våre kraftprodukt

Spotpris

 

Spotpris er ein avtale som fylgjer prisen på straumbørsen. Det er på straumbørsen me kjøper inn krafta til vårt spotpris produkt.

Denne prisen varierer time til time i takt med tilbod og etterspørsel.

Sidan privatkundar ikkje har timesmåling, vert det difor laga ein vegd pris pr.månad etter det forbruksmønster som er i vårt område.

Forbruksmønsteret vert kalla justert innmatingsprofil (JIP) og vert også brukt ved fordeling av forbruk mellom kvar avlesing.

Dette vil stemme for dei fleste, men vil du at me skal avrekne etter korrekt forbruk, kan du sjølv lese av målaren litt oftare og leggje inn avlesinga på firmapost@lusterenergiverk.no eller telefon 57 68 29 00.


Pris i veke 6 var 68,75 øre/kWh
Prisen inkluderer 7,5 øre/kWh i påslag/elsertifikatkostnad
Bestill kraft her 
«  tilbake