Søk i Luster Energiverk


Søketips
100 års bok

Då håpar me at alle våre kundar i kommunen har fått eit eksemplar av vår bok "Med straumen i 100 år". Onsdag 11 februar 2015 var det 100 år sidan det fyrste styremøte i Lyster Electrisitetsverk vart halde. På under eit år vart det byggt kraftstasjon og røyrgate på Døsen, hogge tømmer, sett opp stolpar og strekt linjer frå Skjolden til Gaupne, samt installert elektrisk utstyr i alle hus som bestillte straum. 

Om det er nokon som ikkje har fått boka eller som veit om nokon som ynskjer eit eksemplar, kan ein få dette ved å henvende seg på Luster Energiverk sitt administrasjonsbygg i 2 etg. Boka kan ein og få i samband med Lustramarknaden den 13.juni.   

 

 


Klikk på logo for å gå heim Logg inn for å redigere