Søk i Luster Energiverk


Søketips
Offensiv satsing på miljøvenleg bioenergi

 

Bionordic AS er einaste norske produsent av pelletsomnar og har no fått fleire eigarar som styrker selskapet. Fjord Invest Sørvest AS har saman med Vegard Ulvang, Luster Energiverk AS og Stange Energi AS vedteke å investere i Bionordic AS

Tida er moden for å utvikle bioenergi som satsingsområde, og dei nye eigarane har valgt å investere i Bionordic fordi selskapet har den beste produktteknologien i marknaden.

Bionordic og dei nye eigarane vil utvikle ein salgs og distribusjonsstrategi som gjer at dei dekker heile landet. Distribusjon vil hovudsakleg gjerast gjennom samarbeidande energiselskap.

Målet er at den internasjonale marknaden skal åpnast i løpet av 2-3 år. 

 

 

 


Klikk på logo for å gå heim Logg inn for å redigere