Søk i Luster Energiverk


Søketips
Etiske retningslinjer for Luster Energiverk

Hovudmålet for Luster Energiverk sine etiske retningslinjer er å skapa felles haldningar til korleis selskapet skal drivast, slik at eigarar, kundar, tilsette, offentlege myndigheiter og så vel samarbeidande som konkurrerande selskap til ei kvar tid har tillit til selskapet sin profesjonalitet og integritet. 

Våre etiske retningslinjer finn du her på heimesida vår under Kundeservice/Etikk 

 


Klikk på logo for å gå heim Logg inn for å redigere