Søk i Luster Energiverk


Søketips
Luster Energiverk med ny heimeside.

Luster Energiverk har fått ny heimeside. Øvst på heimesida er det ei horisontal menylinje. Ein av menyane heiter "Småkraft". Under denne er det delt opp i undermenyar for småkraftprosjektet, kommunedelplan, nyhende etc. Her er også ein undermeny for aktuelle konsesjonssøknader der det i dag er lagt ut ein oversikt over vedtekne konsesjonar og konsesjonssøknader for utbyggingar der Luster Energiverk er medeigar.

Målsetjinga vår er at me med jamne mellomrom skal oppdatere heimesida med fagstoff og aktuelle nyhende.

 


Klikk på logo for å gå heim Logg inn for å redigere