Søk i Luster Energiverk


Søketips
Småkraft i Luster

Luster kommune er ein ”kraftkommune” der både Norsk Hydro og Statkraft har store kraftverk. Den årlege vasskraftproduksjonen i kommunen er om lag 3 TWh.

 

I tillegg er det fleire små kraftverk i drift i Luster i dag og fleire er under planlegging og/eller omsøkt hjå NVE:

 

 
I drift

Fivlemyrane kraftverk (2 MW)

Sage kraftverk (9 MW)

Marifjøra kraftverk (100 kW)

Sværa kraftverk (7 kW)

Døsen kraftverk (100 kW)

Harastølen kraftverk (2x100 kW)

Geisdøla kraftverk (1,3 MW)

Vanndøla kraftverk (3,8 MW)

Kvåle kraftverk (5,0 MW)

   
   

Har konsesjon / kons.fritak

Smola kraftverk

Tverrelvi kraftverk

Li kraftverk

Krekaelvi kraftverk

Røneid kraftverk

Hola kraftverk

Utladøla kraftverk

Svardøla kraftverk

Heggestad kraftverk

Elda kraftverk

Ugulsvik kraftverk

Kjerringnes kraftverk

Bergselvi kraftverk

Tørvi kraftverk

Døsjagrovi kraftverk

              Søkt konsesjon

Kveken kraftverk

Kinsedal kraftverk

Mordøla kraftverk

Åseelvi kraftverk

Rydøla kraftverk 

 
 

 

 

 

 

 


Klikk på logo for å gå heim Logg inn for å redigere