Søk i Luster Energiverk


Søketips
Cruisebåt på Lustrafjorden

Foto Hans A Skagen

Småkraft i Luster

Luster kommune er ein ”kraftkommune”. Både Norsk Hydro og Statkraft har store anlegg i kommunen. Den årlege vasskraftproduksjonen i kommunen er om lag 3 TWh.

 

I tillegg er det fleire små kraftverk i drift i Luster i dag og fleire er under planlegging og/eller omsøkt hos NVE:

 

 
I drift

Fivlemyrane kraftverk (2 MW)

Sage kraftverk (9 MW)

Marifjøra kraftverk (100 kW)

Sværa kraftverk (7 kW)

Døsen kraftverk (100 kW)

Harastølen kraftverk (2x100 kW)

Geisdøla kraftverk (1,3 MW)

Vanndøla kraftverk (3,8 MW)

Kvåle kraftverk (5,0 MW)

   
   

Har konsesjon / kons.fritak

Smola kraftverk

Tverrelvi kraftverk

Li kraftverk

Krekaelvi kraftverk

Røneid kraftverk

Hola kraftverk

Utladøla kraftverk

Svardøla kraftverk

Vetle Svardøla kraftverk

Elda kraftverk

Øvre/Nedre Bergselvi kraftverk

Tørvi kraftverk

              Søkt konsesjon

Ugulsvik kraftverk

Kjerringnes kraftverk

Sumelvi kraftverk

Døsjagrovi kraftverk

             Rydøla kraftverk 
 
 

 

 

 

 

 


Klikk på logo for å gå heim Logg inn for å redigere