Søk i Luster Energiverk


Søketips
Ledig stilling

Luster Energiverk AS er eit kraftselskap som er lokalisert i Gaupne i Sogn og Fjordane og har 30 tilsette. Luster Energiverk driv kraftomsetning, nettenester, installasjonsverksemd og utleige av tenester innan småkraft. Installasjonsavdelinga har 10 tilsette og har dei seinare åra opplevd ei positiv utvikling med aukande arbeidsmengde. Vi utfører alle type oppdrag frå store prosjekt til små serviceoppdrag.

Til å vera med å utvikla avdelinga vidare søker me :

ELEKTRIKAR GR. L

Arbeidsoppgåvene vert frå montasje på større prosjekt til service og vedlikehaldsoppdrag.

Me ser etter ein strukturert og sjølvstendig medarbeidar med gode samarbeidsevner som ynskjer fagleg og personleg utvikling i eit interessant miljø

Ønskte kvalifikasjonar :

  • Fagbrev Elektrikar gr.L
  • Erfaring frå montasje, service og vedlikehaldsmarknaden
  • Førarkort kl.B

Selskapet tilbyr konkurransedyktige vilkår med gode pensjons- og forsikringsordningar. 

Nærare opplysningar om stillingane kan du få ved å ta kontakt med Geir Ødegård, tlf 951 45 629 eller Anders Molland, tlf 916 01 175.

Kortfatta søknad med CV kan sendast innan 21. mars 2014 til
firmapost@lusterenergiverk.no eller som brev til Luster Energiverk AS, Gaupnegrandane, 6868 GAUPNE

 


Klikk på logo for å gå heim Logg inn for å redigere