Søk i Luster Energiverk


Søketips
Cruisebåt på Lustrafjorden

Foto Hans A Skagen

Forfall faktura

Husholdningskundar / landbrukskundar med forbruk over 8.000 kWh skal halde fram med 6 avrekningar. Dei les av straummålaren og betalar for den straumen som er brukt sidan førre avlesing. . .

Forfall Straumrekningar / dato målaravlesing
  Målaravlesing Betalingsforfall
Årsavrekning/ 6 termin 2013   12. februar
1. termin 2014 01. mars 11. april
2. termin 2014 01. mai 12. juni
3. termin 2014 01. juli 12. august
4. termin 2014 01. september 10. oktober
5. termin 2014 01. november 12. desember
6. termin 2014 01. januar 2015 12. februar 2015


Hytte/Fritidshus/Næring
Kundar med hytte/fritidshus skal lese av ein gong i året, og får a konto for 1. kvartal med på årsavrekninga.

Forfall Straumrekningar for kundar med hytte/fritidshus
  Betalingsforfall
1. Kvartal 12. februar
2. Kvartal 12. mai
3. Kvartal 12 august
4. Kvartal 12. november

Gebyr Purring/stengevarsel kr. 64,-
Påkopling kr.1200,- + 25% mva.
Ved for sein betaling vert det lagt til rente med for tida 9,5 % p.a. 


Klikk på logo for å gå heim Logg inn for å redigere