Søk i Luster Energiverk


Søketips
Forfall faktura

Husholdningskundar / landbrukskundar med forbruk over 8.000 kWh skal halde fram med 6 avrekningar. Dei les av straummålaren og betalar for den straumen som er brukt sidan førre avlesing. . .

Forfall Straumrekningar / dato målaravlesing
  Målaravlesing Betalingsforfall
Årsavrekning/ 6 termin 2014 01.januar 12. februar
1. termin 2015 01. mars 13. april
2. termin 2015 01. mai 12. juni
3. termin 2015 01. juli 12. august
4. termin 2015 01. september 12. oktober
5. termin 2015 01. november 11. desember
6. termin 2015 01. januar 2016 12. februar 2016


Hytte/Fritidshus/Næring
Kundar med hytte/fritidshus skal lese av ein gong i året, og får a konto for 1. kvartal med på årsavrekninga.

Forfall Straumrekningar for kundar med hytte/fritidshus
  Betalingsforfall
1. Kvartal 12. februar
2. Kvartal 12. mai
3. Kvartal 12 august
4. Kvartal 12. november

Gebyr Purring/stengevarsel kr. 64,-
Påkopling kr.1200,- + 25% mva.
Ved for sein betaling vert det lagt til rente med for tida 9,5 % p.a. 


Klikk på logo for å gå heim Logg inn for å redigere