Søk i Luster Energiverk


Søketips
Åtvaring

Fare for låge straumførande linjer  ! 

Grunna det store snøfallet den seinare tid, vil Luster Energiverk åtvare om at tung snø og is kan føre til at linjene nærmar seg bakken. 

Det er livsfarleg å komme i kontakt med straumførande linjer og me oppmodar om at kundane våre gjev beskjed til overordna vakt på mob.nr 970 70 911 om ein oppdagar farleg låge linjer.

Luster Energiverk sine montørar held oppsikt og fjernar snøen på linjene kontinuerleg, med det kan likevel oppstå farlege situasjonar.  

 

    


 


Klikk på logo for å gå heim Logg inn for å redigere