Søk i Luster Energiverk


Søketips
Brukt rubbhall til sals

Hallen står oppført på Røneidsgrandane i Gaupne, på  leigd grunn, tomteeigar er Luster Kommmune. Leigeavtalen er oppsagd med verknad frå 01.05.09.

Hallen har måla 18 m X 10 m, med skyveport på 3,80 m X 4,00 m. Luster Energiverk sel hallen med tanke på at den skal rivast og fjernast frå tomten og dette skal inkluderast i bodet.

Bod vert å senda Luster Energiverk A/S Gaupnegrandane 6868 Gaupne innan 17.04.2009.

Nærare opplysingar kan de få ved å ta kontakt med Luster Energiverk A/S ved Arve Kveane Tlf. 57682902   97791799.

 


Klikk på logo for å gå heim Logg inn for å redigere