Søk i Luster Energiverk


Søketips
Sluttsynfaring med NVE på Veitastrond og Engjadalen

Totalt 5 leiarar og sakshandsamarar frå ulike avdelingar kom til Luster mellom 20. og 22. oktober 08. Dei kom for å ha sluttsynfaring for den nye 66kV kraftlinja til Veitastrond og 6 vassdragskonsesjonar + Engjadøla.

 

Dette vart utsett heile hausten, men me fekk det til før vinteren kom. For å kome gjennom alt måtte det leggast opp til eit stramt program. Alle som hadde kome med innspel vart invitert å bli med. Kraftlinja samla mest folk og ein fekk sett på heile traseen ved hjelp av buss. Vasskraftprosjekta vart enten synfart til fots eller med helikopter. Det er venta at NVE kjem med eit vedtak om sakene i løpet av våren 2009.

 

Linjesynfaring ved Håvardsete Oversikt Utladøla frå helikopter

 


Klikk på logo for å gå heim Logg inn for å redigere