Din energipartner
Mi side

Innlogging Elhub

Søk i nettstaden

Vêrvarsel for Gaupne

06:00 - 12:00 -3 ° 0 mm

12:00 - 18:00 -1 ° 0 mm

18:00 - 00:00 -4 ° 0 mm

Værvarsel fra Yr, levert av NRK og Meteorologisk institutt
Skriv ut denne siden

Diverse

For den som arbeider med kraftverk, er det mange faguttrykk å forholde seg til. Nedanfor er lista opp dei viktigaste

 

Effekt Energi eller utført arbeid pr. tidseining. Til vanleg måler ein effekt i kilowatt (KW) eller i kraftbransjen i megawatt (MW). 1 MW = 1000 KW.
Energi Straumproduksjonen i løpet av ei viss tidseining. Vanlegvis målt i kilowattimar (KWh) eller i kraftbransjen ofte i gigawattimar (GWh). 1 GWh = 1.000.000 KWh. Eit ”vanleg” hushald brukar årleg om lag 20.000 KWh.
Spenning Eit mål for krafta som driv elektrisiteten gjennom leidningen. Vert målt i Volt (V) eller kiloVolt (KV) som er 1000 Volt.
Mikrokraftverk Kraftverk med installasjon mindre enn 100 KW.
Minikraftverk Kraftverk med installasjon mellom 100 og 1000 KW.
Småkraftverk Kraftverk med installasjon mellom 1000 og 10.000 KW. I småkraftprosjektet brukar me til dagleg nemninga ”småkraftverk” om alle kraftverk med installasjon under 10.000 KW (10 MW).
Inntaksmagasin Dam av betong eller fyllmassar der vatnet blir samla opp og leia til kraftstasjonen. Det er viktig at inntaket blir utforma slik at ein unngår driftsproblem som at det samlar seg mykje lauv o.l. framfor inntaksrista. For store kraftverk er som oftast inntaket i kombinasjon med ein dam som gjer det mogeleg å regulere vassføringa i vassdraget.
Røyrgate Fører vatnet frå inntaket og ned til kraftstasjonen. Til vanleg røyr produsert i plast, glasfiber eller stål. Ved større kraftanlegg går vatnet som oftast i tunnel og sjakt sprengt eller bora ut i fjell.
Turbin Maskin der vatnet i eit vasskraftverk vert ført inn på ein eller fleire skovlar festa til ein aksling slik at ein får ein rotasjon som omset energien i vatnet til mekanisk energi. Dei tre hovudtypane av turbinar er Pelton (stort fall), Francis (middels fall) og Kaplan (lite fall).
Generator Omdannar mekanisk energi i turbinen til elektrisk energi.
Transformator Omdannar elektriske spenningar til eit nivå som er lagleg for transport over store avstandar (22 eller 66 KV) eller til bruk i eit vanleg hus der spenninga er 230 Volt.