Din energipartner
Mi side

Innlogging Elhub

Søk i nettstaden

Vêrvarsel for Gaupne

18:00 - 00:00 16 ° 0 mm

Værvarsel fra Yr, levert av NRK og Meteorologisk institutt
Skriv ut denne siden

Generalforsamling 25.05.2020

Luster Energiverk AS har ordinær generalforsamling 25.05.2020 kl.16.00. Møte blir holdt som videomøte via kommunikasjonsplattformen Microsoft Teams og innkalling med påmeldingsskjema er sendt alle aksjonærer.

Ettersom Luster Energiverk av myndighetene er pålagt selskapsmessig skille blir det ekstraordinær generalforsamling i selskapene Energihjelp AS og Netthjelp AS rett etterpå og det er felles påmelding til alle 3 generalforsamlingene.  

SAKSLISTE LUSTER ENERGIVERK AS:

 1. Åpning av møte og opptak av fortegnelse over møtende aksjonærer samt aksjer representert ved fullmakt.
 2. Valg av møteleder og en møtende til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.
 3. Godkjennelse av innkalling og dagsorden.
 4. Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning.
 5. Honorar til revisor.
 6. Valg av styremedlemmer.
 7. Valg av valgkomite.
 8. Kapitalnedsettelse ved sletting av egne aksjer.
 9. Fullmakt til kjøp av egne aksjer.
 10. Godkjennelse av fisjons- og fusjonsplan, styrerapport og redegjørelser.
 11. Kapitalnedsettelse og vedtektsendring ved fisjonen.
 12. Kapitalforhøyelse i forbindelse med fusjon mellom Energihjelp AS og Luster Energi AS.
 13. Kapitalforhøyelse i forbindelse med fusjon mellom Netthjelp AS og Luster Nett AS.  

  STYRET

Saksdokumenter :

- Felles fisjon- og fusjonsplan

Luster Energiverk AS 

- Saksliste med sakstilfang

- Årsrapport

- Rapport og redegjørelser fra styret

- Uttalelser fra revisor

- Vedtekter

Energihjelp AS

- Saksliste med sakstilfang

- Rapport og redegjørelser fra styret

- Uttalelser fra revisor

- Vedtekter

Netthjelp AS

- Saksliste med sakstilfang

- Rapport og redegjørelser fra styret

- Uttalelser fra revisor

- Vedtekter

 

 

 

 

 

 

 

 

Skrive av Gerd Westby Haugen fredag 8 mai 2020
Tilbake