Din energipartner
Mi side

Innlogging Elhub

Søk i nettstaden

Vêrvarsel for Gaupne

06:00 - 12:00 -3 ° 0 mm

12:00 - 18:00 -1 ° 0 mm

18:00 - 00:00 -4 ° 0 mm

Værvarsel fra Yr, levert av NRK og Meteorologisk institutt
Skriv ut denne siden

Generalforsamling 14.06.2021

Luster Energiverk AS held generalforsamling 14.06.2021 kl.16.00. Møte vert halde som videomøte via kommunikasjonsplattforma Microsoft Teams og innkalling med orientering om påmelding er lagt ut på www.lusterenergiverk.no og som annonse i Sogn Avis.

SAKSLISTE LUSTER ENERGIVERK AS:

  1. Godkjenning av innkalling og saksliste
  2. Val av møteleiar, referent og 2 medlemar til å skrive under møteprotokoll.
  3. Årsmelding for 2020
  4. Rekneskap, herunder disponering av overskot.
  5. Godkjenning av honorar til revisor.
  6. Val av styre i samsvar med vedtektene.
  7. Val av valnemnd.
  8. Orienteringssaker.      

STYRET

Sakstilfang til generalforsamlinga vert utsendt til dei aksjeeigarane som ber om det, og vert elles lagt ut på www.lusterenergiverk.no og på e-verket sitt kontor  frå den 31.05.2021

Saksdokumenter :

Årsrapport 2020

- Vedtekter

- Informasjon om påmelding/tildeling av fullmakt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skrive av Gerd Westby Haugen torsdag 27 mai 2021
Tilbake