Din energipartner
Mi side

Innlogging Elhub

Søk i nettstaden

Vêrvarsel for Gaupne
Værvarsel fra Yr, levert av NRK og Meteorologisk institutt
Skriv ut denne siden

Beredskap ved streik

 

13 av 30 tilsette hjå Luster Energiverk AS er tekne ut i streik frå fredag 30. september 2016.

Luster Energiverk AS er spesielt opptekne av at uforutsette hendelsar som straumbrot vert handtert på ein god måte. Feilmelding skal fortsatt meldast på telefon 970 70 911.

Me gjer ellers merksam på at sentralbordet til Luster Energiverk AS er betjent. For henvendelser til Luster Energiverk AS, ring 57 68 29 00.

Hjå Luster Energiverk AS er 13 tilsette organiserte i Delta, Fagforbundet og EL&IT tekne ut i streik frå fredag morgon (30-september).

Mekling kom i gang 21. september . Frist for å bli enige var 22.september kl. 24.00.

Det vart inngått enighet i Energiavtale II mellom KS Bedrift og NITO, Tekna, Norges Juristforbund, Akademikerforbundet og Det Norske Maskinistforbund.

KS Bedrift beklager sterkt at det er streik på Energiavtale I med EL & IT Forbundet, Fagforbundet, Delta og Parat.

Hovedkonflikten mellom KS Bedrift og arbeidstakarorganisasjonane er knytta til korleis partane (sentralt) skal handtere regjeringens endring i arbeidsmiljøloven knytta til omrekningsfaktoren for vaktarbeidet. Endringene trådte i kraft frå 01.07.2015. Arbeidstakarorganisasjonene vil ha avtalefesta ein betre ordning(omregningsfaktor) enn den som står i arbeidsmiljølova, KS Bedrift ynskjer å forhalde seg til Arbeidsmiljølova(som tidlegere).

Leiinga har jobba med forberedelsar til streik, saman med dei tillitsvalde. Det viktige her har vore å avtale plan for beredskap ved nett og produksjon. 

Dei tilsette ved vår installasjonsavdeling er ikkje uttekne i streik.

Luster Energiverk AS beklager om kundar vert berørt av den pågåande streiken.

 

Skrive av Anders Molland onsdag 28 september 2016
Tilbake