Din energipartner
Mi side

Innlogging Elhub

Søk i nettstaden

Vêrvarsel for Gaupne
Værvarsel fra Yr, levert av NRK og Meteorologisk institutt
Skriv ut denne siden

Forfall faktura

Hushaldningskundar, landbrukskundar og næringskundar med forbruk over 8.000 kWh har seks rekningar i løpet av året. Kundane betalar for den straumen som er brukt sidan førre målarstand. 

 

Dato målarstand / forfall straumrekningar
  Målarstand Betalingsforfall
Årsavrekning/ 6 termin 2019 01.januar  3.februar
1. termin 2020 01. mars 1. april
2. termin 2020 01. mai 1. juni
3. termin 2020 01. juli 3. august
4. termin 2020 01. september 1. oktober
5. termin 2020 01. november 1. desember
6. termin 2020 01. januar 2021 1. februar 2021

 

Hytte/Fritidshus/Næring

Næringskundar og kundar med hytte/fritidshus med forbruk under 8000 kWh har fire rekningar i løpet av året. Kundane betalar for den straumen som er brukt sidan førre målarstand. 

  

Dato målarstand / forfall straumrekningar 

 

Målarstand

Betalingsforfall

4. termin 2019

1.januar 2020

3.februar 2020

1. termin 2020

1. april

1.mai

1. termin 2020

1. juli

3.august

3. termin 2020

1. oktober

2. november

4. termin 2020

1. januar 2021

1. februar 2021

Gebyr Purring/inkassovarsel kr. 70,- 

Ved for sein betaling vert det lagt til rente med for tida 9,25 % p.a.