Din energipartner
Mi side

Målaravlesing

Søk i nettstaden

Vêrvarsel for Gaupne
Værvarsel fra Yr, levert av NRK og Meteorologisk institutt
Skriv ut denne siden

Betalingsformer

Kunden kan velje mellom giro eller avtalegiro. Avtalegiro er i dag det enklaste og rimelegaste betalingsalternativ. Dei som ynskjer det, kan teikne avtale for automatisk trekk av framtidige rekningar. Ta kontakt med oss eller banken for meir informasjon! 

 

Innfordringsrutinar

Kredinor føl opp Luster Energiverk AS sine uteståande krav hjå kundane. Me sender framleis straumrekninga med 3 - 4 vekers betalingsfrist, men dersom betaling ikkje er motteke innan forfall vil De få ein betalingspåminning/inkassovarsel med 14. dagers betalingsfrist. Dersom me ikkje mottek innbetaling innan denne fristen vil Kredinor overta kravet, og inndrivingskostnader vil komme i tillegg.

 

Gebyr
Purring kr. 70,-
Ved for sein betaling vert det lagt til rente med for tida 8,5 % p.a.